Akson-med-med.ru

Аксон Мед Мед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как применять Сульфацил натрия при отите

СУЛЬФАЦИЛ-НАТРІЮ

допоміжні речовини: натрію тіосульфат, вода для ін’єкцій, кислота хлористоводнева (для доведення рН).

Основні фізико-хімічні властивості:безбарвна або злегка забарвлена прозора рідина.

Фармако терапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Сульфаніламіди.

Фармакологічні властивості

Антимікробний засіб групи сульфаніламідів. Чинить бактеріостатичну дію відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій — стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички. Механізм дії пов`язаний з конкуруючим антагонізмом з параамінобензойною кислотою і конкуруючим пригніченням дигідроптероатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринів та піримідинів. Внаслідок цього порушується синтез нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) бактеріальних клітин і гальмується їх розмноження.

При інстиляції на кон’юнктиву препарат проникає в середовище ока, де і створює свою специфічну антибактеріальну дію. Діє переважно місцево, але частина препарату всмоктується крізь запалену кон’юнктиву та проникає у системний кровотік.

Клінічні характеристики

Показання. Інфекційно-запальні захворювання очей, спричинені чутливою до препарату мікрофлорою (кон’юнктивіти, кератити, блефарити, гнійні виразки рогівки, бленорея). Гонорейні захворювання очей у дорослих, профілактика бленореї у новонароджених.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату та інших сульфаніламідів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При сумісному застосуванні з новокаїном, дикаїном, анестезином бактеріостатичний ефект зменшується; дифеніл, саліцилати посилюють токсичність Сульфацилу натрію; при застосуванні з антикоагулянтами непрямої дії підвищується специфічна активність останніх.

Особливості застосування.Пацієнти з підвищеною чутливістю до фуросеміду, тіазидних діуретиків (гідрохлоротіазид), похідних сульфонілсечовини (глібенкламід), інгібіторів карбоангідрази (діакарб) можуть мати підвищену чутливість до Сульфацилу натрію.

Сульфацил натрію при місцевому застосуванні несумісний з препаратами солей срібла.

Під час лікування препаратом бажано утриматися від носіння контактних лінз. Інакше перед застосуванням препарату контактні лінзи слід зняти та одягнути їх знову не раніше, ніж через 15хвилин від моменту закапування препарату.

Застосування у період вагітності або годування груддю.Сульфацил натрію застосовуватиу період вагітності або годування груддю за призначенням лікаря, якщо очікуваний лікувальний ефект перевищує ризик розвитку можливих побічних реакцій.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не досліджувалися.

Як і у разі застосування інших офтальмологічних препаратів для місцевого застосування, тимчасове помутніння зору або інші порушення зору можуть впливати на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами. Якщо нечіткість зору виникає під час закапування, пацієнту необхідно зачекати, поки зір проясниться, перш ніж керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози Дорослим препарат закапувати в уражене око по 2-3 краплі 5-6разів на добу. Курс лікування визначає лікар індивідуально, у середньому становить 7-10 днів. Для профілактики бленореї у новонароджених закапувати у кожне око по 2 краплі препарату безпосередньо після народження та по 2 краплі через 2 години.

Діти. Препарат у даній лікарській формі (30 % розчин) застосовується тільки для профілактики бленореї у новонароджених.

Передозування. Спостерігається значне подразнення слизової оболонки ока; у таких випадках слід негайно припинити застосування препарату. При необхідності призначати симптоматичне лікування.

Побічні реакції.В окремих випадках можливе подразнення тканин ока (почервоніння, свербіж, набряк повік, печіння).

Термін придатності. 2 роки.

Після розкриття флакона — 20 діб.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі від 2 до 8 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

По 10мл 30 % розчину у флаконі пластиковому. По 1 флакону у картонній пачці.

Категорія відпуску За рецептом.

Виробник. ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.

по медицинскому применению лекарственного средства

СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ

(SULFACYL SODIUM)

Состав:

действующее вещество: 1 мл раствора содержит 300 мг сульфацетамида натрия;

вспомогательные вещества: натрия тиосульфат, вода для инъекций, кислота хлористоводородная (для доведения рН).

Лекарственная форма. Капли глазные.

Основные физико-химические свойства:бесцветная или слегка окрашенная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в офтальмологии. Сульфаниламиды.
Код АТС S01А В04.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Антимикробное средство группы сульфаниламидов. Оказывает бактериостатическое действие относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий — стрептококков, пневмококков, гонококков, кишечной палочки. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с параамибензойной кислотой и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Вследствие этого нарушается синтез нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) бактериальных клеток и тормозится их размножение.

Фармакокинетика.

При инстилляции на конъюнктиву препарат проникает в среду глаза, где и создает свое специфическое антибактериальное действие. Действует преимущественно местно, но часть препарата всасывается через воспаленную конъюнктиву и проникает в системный кровоток.

Клинические характеристики.

Показания. Инфекционно-воспалительные заболевания глаз вызванные чувствительной к препарату микрофлорой (конъюнктивиты, кератиты, блефариты, гнойные язвы роговицы, бленнорея). Гонорейные заболевания глаз у взрослых, профилактика бленнореи у новорожденных.

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата и другим сульфаниламидам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При совместном применении с новокаином, дикаином, анестезином бактериостатический эффект уменьшается; дифенил, салицилаты усиливают токсичность Сульфацила натрия; при применении с антикоагулянтами непрямого действия повышается специфическая активность последних.

Особенности применения. Пациенты с повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам (гидрохлоротиазид), производным сульфонилмочевины (глибенкламид), ингибиторам карбоангидразы (диакарб) могут иметь повышенную чувствительность к Сульфацилу натрия.
Сульфацил натрия при местном применении несовместим с препаратами солей серебра.

Во время лечения препаратом желательно воздержаться от носки контактных линз. Иначе перед применением препарата контактные линзы следует снять и одеть их снова не ранее, чем через 15минут от момента закапывания препарата.

Читать еще:  Что делать если в ухе пробка?

Применение в период беременности или кормления грудью. Сульфацил натрия применять в период беременности или кормления грудью по назначению врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных реакций.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не исследовались.

Как и в случае применения других офтальмологических препаратов для местного применения, временное помутнение зрения или другие нарушения зрения могут влиять на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами. Если нечеткость зрения возникает во время закапывания, пациенту необходимо подождать, пока зрение прояснится, прежде чем управлять автотранспортом или работать с другими механизмами.

Способ применения и дозы. Взрослым препарат закапывать в пораженный глаз по 2-3 капли 5-6 раз в сутки. Курс лечения определяет врач индивидуально, в среднем составляет 7-10 дней. Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывать в каждый глаз по 2 капли препарата непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 часа.

Дети. Препарат в данной лекарственной форме (30 % раствор) применяется только для профилактики бленнореи у новорожденных.

Передозировка. Наблюдается значительное раздражение слизистой оболочки глаза; в таких случаях следует немедленно прекратить применение препарата. При необходимости назначать симптоматическое лечение.

Побочные реакции. В отдельных случаях возможно раздражение тканей глаза (покраснение, зуд, отек век, жжение).

Срок годности. 2 года.

После раскрытия флакона — 20 суток.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре от 2 до 8 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

По 10мл 30 % раствора во флаконе пластиковом. По 1 флакону в картонной пачке.

Категория отпуска По рецепту.

Производитель. ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деят и льности.

Украина, 09100, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

На сайті наведено виключно офіційні оновлені інструкції без перекладів та скорочень.

Інформація про лікарські засоби представлена на сайті для ознайомлення, не є приводом для самолікування та не є рекламою лікарських засобів.

Важливо! До кожного лікарського засобу, який ви купуєте, обов’язково має додаватися інструкція про застосування лікарського засобу.

Тримайте всі інструкції до препаратів Домашньої аптечки під рукою – завантажуйте мобільний додаток Ліки Контроль БЕЗКОШТОВНО

Сульфацил

вспомогательные вещества: натрия тиосульфат; 1 М раствор хлористоводородной кислоты до рН 8,0; вода для инъекций.

Лекарственная форма.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость.

Фармакотерапевтичеcкая группа.

Средства, применяемые в офтальмологии. Сульфаниламиды. Код ATХ S01A B04.

Фармакологические свойства.

Сульфацил обладает бактериостатическим эффектом относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий – стрептококков, пневмококков, гонококков, кишечной палочки, хламидий, актиномицетов. Механизм действия препарата обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК) и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований. Вследствие этого нарушается синтез нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) бактериальных клеток и тормозится их размножение.

При инстилляции на конъюнктиву сульфацил проникает в ткани глаза. Действует преимущественно местно, но часть препарата всасывается через воспаленную конъюнктиву и попадает в системный кровоток.

Показания.

Инфекционно-воспалительные заболевания глаз, вызванные чувствительными к действию препарата бактериями: конъюнктивиты, блефариты, гнойные язвы роговицы.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к компонентам препарата и сульфаниламидам в анамнезе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При совместном применении с новокаином, дикаином, анестезином бактериостатический эффект уменьшается; дифенин, ПАСК, салицилаты усиливают токсичность Сульфацила; при применении с антикоагулянтами непрямого действия повышается специфическая активность последних. Сульфацил при местном применении несовместим с солями серебра.

Особенности применения.

Только для местного применения!

Зафиксированы редкие смертельные случаи как результат серьезных реакций на сульфаниламиды, которые включали синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, молниеносный некроз печени, агранулоцитоз, апластическую анемию и другие патологические изменения крови.

Сенсибилизация может проявляться, когда сульфаниламиды назначены повторно, независимо от пути введения. Реакции гиперчувствительности были зарегистрированы у лиц, не имеющих в анамнезе гиперчувствительности к сульфаниламидам. При первых признаках гиперчувствительности, кожной сыпи или других серьезных реакций, необходимо прекратить использование этого препарата.

Длительное использование местных антибактериальных средств может привести к чрезмерному росту патогенных микроорганизмов, в том числе грибов, а также к развитию нечувствительности бактерий к сульфаниламидам. Эффективность сульфаниламидов снижается при наличии высоких концентраций парааминобензойной кислоты в гнойном экссудате. Сенсибилизация может проявляться при повторном назначении сульфаниламидов или как результат перекрестной чувствительности между различными сульфаниламидами.

При первых признаках повышенной чувствительности, увеличении гнойных выделений или усилении воспаления или боли, пациент должен прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не было проведено исследований на животных относительно офтальмологического использования сульфаниламидных препаратов. Ядерная желтуха может возникнуть у новорожденных в результате приема беременной женщиной пероральных сульфаниламидов. Нет никаких адекватных и хорошо контролируемых исследований применения глазных сульфаниламидных препаратов беременным женщинам, и неизвестно, могут ли сульфаниламиды нанести вред плоду при их приеме беременной. Этот препарат может быть использован во время беременности, только если потенциальная польза превышает потенциальный риск для плода.

Период кормления грудью

Системное введение сульфаниламидов может приводить к ядерной желтухе у новорожденных, матери которых принимают сульфаниламиды в период лактации. Из-за возможности развития ядерной желтухи у новорожденных решение о назначении сульфаниламидов в виде глазных капель женщинам, кормящим грудью, должно быть принято с учетом соотношения риск/польза.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не исследовалась.

Способ применения и дозы.

Взрослым применять раствор Сульфацила 300 мг/мл по 2 – 3 капли в пораженный глаз 5 – 6 раз в сутки (через каждые 4 – 5 часов).

Читать еще:  Как принимать Эреспал при отите?

Детям старше 2 месяцев применять раствор Сульфацила 200 мг/мл по 1 – 2 капле в пораженный глаз 4 – 5 раз в сутки.

Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания. В среднем длительность курса 7 – 10 дней.

Безопасность и эффективность применения препарата Сульфацил, капель глазных 200 мг/мл, детям младше 2 месяцев не установлены.

Безопасность и эффективность применения препарата Сульфацил, капель глазных 300 мг/мл, детям не установлены (см. «Способ применения и дозы»).

Передозировка.

При частом применении препарата возможны покраснение, зуд, отек век, значительное раздражение слизистой оболочки глаза. В этом случае лечение продолжают раствором Сульфацила меньшей концентрации, в случае необходимости отменяют препарат и назначают симптоматическое лечение.

Побочные реакции.

Бактериальные и грибковые язвы роговицы были зарегистрированы в процессе лечения сульфаниламидными офтальмологическими препаратами.

Наиболее часто сообщалось о таких реакциях, как местное раздражение, покалывание и жжение. Реже сообщалось о реакциях, включающих неспецифический конъюнктивит, гиперемию конъюнктивы, присоединение вторичной инфекции и аллергические реакции.

Зафиксированы редкие летальные случаи вследствие развития тяжелых реакций на сульфаниламиды, включая синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, фульминантный гепатонекроз, агранулоцитоз, апластическую анемию и другие нарушения крови.

Срок годности.

2 года. Срок годности после вскрытия флакона – 28 суток.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Особенности применения Сульфацила натрия в нос

В домашней аптечке молодых родителей всегда присутствует Альбуцид – глазные капли, эффективно устраняющие конъюнктивит и другие глазные инфекции. Современный препарат выпускается под торговым названием «Сульфацил натрия». Многие педиатры рекомендуют закапывать Сульфацил натрия в нос при наличии выделений инфекционного характера. С чем связаны эти рекомендации, и действительно ли это лекарство эффективно при инфекционных поражениях носовых пазух?

В какой форме выпускается Сульфацил натрия

Препарат Сульфацил натрия выпускается в форме водного раствора действующего вещества. В 1 мл капель содержится 200 мг сульфацетамида – это средство из группы сульфаниламидов, обладающее противомикробным и антибактериальным действием. Сульфацетамид является промежуточным продуктом синтеза стрептоцида.

В аптечную сеть лекарственное средство поступает в виде раствора, помещенного во флаконы, флаконы-капельницы и тюбики-капельницы следующего объема:

 • 1 мл;
 • 5 мл;
 • 10 мл.

Концентрация действующего вещества также может различаться. Для взрослых и детей старше 12 лет применяется Сульфацил натрия 30%, для детей младшего возраста – 20%.

Как действует препарат

Основное терапевтическое действие Сульфацила натрия заключается в способности подавления микробной флоры. Активный компонент обладает слабощелочной реакцией. Он расщепляет ферменты, принимающие участие в синтезе пуринов и пиримидинов, которые являются частью ДНК патогенной микрофлоры. Теряя способность к размножению, микробы постепенно погибают.

Лекарство Сульфацил натрия не является антибиотиком. Оно лишь облегчает работу иммунной системы. Поэтому его не применяют для лечения инфекций глаз и носа у детей со слабым иммунитетом.

Действующее вещество не только подавляет жизнедеятельность вирусов и бактерий, но и подсушивают слизистую оболочку, снижая объем выделений. Благодаря данному свойству уменьшается воспаление глазных тканей и носовых пазух. Использование препарата актуально для грудных детей, которые не способны самостоятельно высмаркиваться.

Особенности применения капель для лечения детей

Сульфацил натрия разрешен к применению в любом возрасте, и даже у новорожденных. Показаниями к его использованию являются следующие патологические состояния:

 • конъюнктивиты (вирусные и бактериальные);
 • кератит (инфекционный и травматический);
 • блефариты.

Сульфацил натрия также назначают в профилактических целях. Использование препарата позволяет предотвратить развитие инфекционных заболеваний глаз у младенцев и нагноений после попадания в глаза инородных тел. Им обрабатывают глаза перед операцией и после проведения оперативного вмешательства.

Мощное антимикробное действие капель позволяет использовать их и для лечения заболеваний носа. Закапывать Сульфацил натрия в нос рекомендуется при насморке, вызванном поражением вирусами и бактериями. О присутствии бактериальной инфекции свидетельствует выделение из носа слизи желтого или зеленого цвета.

Терапию инфекций носа у детей следует проводить только после консультации с педиатром или врачом-отоларингологом. Чтобы снизить ощущение дискомфорта, флакон предварительно согревают в руках. Сульфацил натрия способен вызывать жжение, которое проходит самостоятельно через 2-3 минуты. Избежать его появления можно, если развести раствор водой в равных количествах.

Перед применением лекарства слизистую оболочку носа предварительно промывают солевым раствором. В первый раз рекомендуется закапать 1 каплю и понаблюдать за состоянием малыша. При отсутствии аллергической реакции можно приступать к лечению.

Дозировки для лечения инфекций носа

Дозировка подбирается с учетом возраста пациента:

 • малышам до 1 года капают в нос по одной капле в каждую ноздрю не более 4-х раз в день;
 • от 1 года до 3-х лет – две капли в каждую ноздрю не более 3-х раз в день;
 • старше 3-х лет – 3 капли в каждую ноздрю трижды в день.

Во время процедуры ребенка укладывают в горизонтальное положение, слегка запрокинув голову назад. Закапав в одну ноздрю, ее прижимают к перегородке носа и удерживают в таком состоянии в течение 5 секунд.

Сульфацил натрия – это универсальное лекарственное средство. Обладая противомикробным действием, оно способно эффективно справляться и с инфекциями ушей. Его можно использовать для лечения острого отита, капая в уши по 1-2 капли трижды в день.

Лечение инфекционных заболеваний носа проводится в течение недели. При отсутствии положительного эффекта необходимо обратиться к педиатру.

Возможные побочные реакции

Капли в нос оказывают местное противомикробное действие. Они практически не всасываются в системный кровоток и не влияют на работу внутренних органов. Но при их использовании возможно появление следующих побочных эффектов:

 • покраснения и отечности глаз;
 • чихания и насморка аллергического характера;
 • ощущения жжения в носу и глазах;
 • ощущения присутствия инородного тела.

Закапывая капли в нос, следует помнить, что они попадают в глотку, а оттуда – в желудок. Поэтому у ребенка может возникнуть расстройство пищеварения и другие диспептические нарушения.

Можно ли применять Сульфацил натрия с другими лекарствами

Препарат несовместим с другими каплями, содержащими соли серебра, сульфат цинка и веществами, обладающими кислотной реакцией. Действие Сульфата натрия снижается при использовании Новокаина, Анестезина и Дикаина. При взаимодействии с Дифенином, салицилатами и парааминосалициловой кислотой повышается токсичность капель.

Читать еще:  Как выявить и вылечить острый отит?

При лечении сложных инфекций врач может порекомендовать сразу несколько капель. В этом случае перед использованием нового лекарственного средства необходимо выждать 15 минут.

Выбор аналога

Средство Сульфацил натрия идеально подходит для лечения маленьких детей. Но оно обладает способностью вызывать жжение и дискомфорт. При появлении аллергической реакции следует обратиться к врачу, который подберет другой препарат, обладающий аналогичным действием. В аптечной сети их представлено несколько.

Тобрекс. В состав Тобрекса входит тобрамицин – вещество, обладающее антибактериальной активностью. Его разрешается применять для лечения детей старше 1 года. Тобрекс нельзя использовать в сочетании с аминогликозидами.

Ципромед. В качестве действующего вещества выступает ципрофлоксацин – антибактериальное средство из группы фторхинолонов. Эффективность препарата обусловлена быстрым действием, сохраняющимся на протяжении 4-х часов. Использование Ципромеда разрешено с 1 года.

Офтаквикс. Это противомикробное средство, содержащее левофлоксацина гемигидрат. Его также используют для местного лечения инфекционных процессов у детей старше 1 года.

Левомицетин. Препарат выпускается в форме раствора, разливаемого во флаконы-капельницы. Он обладает широкой антибактериальной активностью, благодаря чему эффективен для лечения заболеваний глаз, носа и ушей.

Нормакс. Это лекарственное средство выпускается в виде прозрачного или светло-желтого раствора. Нормакс предназначен для лечения взрослых, поэтому малышам и подросткам его назначают только в особых случаях.

Сульфацил натрия (Sulfacylum natrium)

вспомогательные вещества: натрия тиосульфат, вода для инъекций, кислота хлористоводородная (для доведения рН).

Лекарственная форма

Основные физико-химические свойства: бесцветная или слегка окрашенная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Сульфаниламиды.

Код АТХ S01А В04.

Фармакологические свойства

Антимикробное средство группы сульфаниламидов. Оказывает бактериостатическое действие относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий — стрептококков, пневмококков, гонококков, кишечной палочки. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с параамибензойной кислотой и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Вследствие этого нарушается синтез нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) бактериальных клеток и тормозится их размножение.

При инстилляции на конъюнктиву препарат проникает в среду глаза, где и создает свое специфическое антибактериальное действие. Действует преимущественно местно, но часть препарата всасывается через воспаленную конъюнктиву и проникает в системный кровоток.

Клинические характеристики

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания глаз вызванные чувствительной к препарату микрофлорой (конъюнктивиты, кератиты, блефариты, гнойные язвы роговицы, бленнорея). Гонорейные заболевания глаз у взрослых, профилактика бленнореи у новорожденных.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата и другим сульфаниламидам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При совместном применении с новокаином, дикаином, анестезином бактериостатический эффект уменьшается; дифенил, салицилаты усиливают токсичность Сульфацила натрия; при применении с антикоагулянтами непрямого действия повышается специфическая активность последних.

Особенности применения.

Пациенты с повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам (гидрохлоротиазид), производным сульфонилмочевины (глибенкламид), ингибиторам карбоангидразы (диакарб) могут иметь повышенную чувствительность к Сульфацилу натрия.

Сульфацил натрия при местном применении несовместим с препаратами солей серебра.

Во время лечения препаратом желательно воздержаться от носки контактных линз. Иначе перед применением препарата контактные линзы следует снять и одеть их снова не ранее, чем через 15 минут от момента закапывания препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Сульфацил натрия применять в период беременности или кормления грудью по назначению врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных реакций.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Как и в случае применения других офтальмологических препаратов для местного применения, временное помутнение зрения или другие нарушения зрения могут влиять на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами. Если нечеткость зрения возникает во время закапывания, пациенту необходимо подождать, пока зрение прояснится, прежде чем управлять автотранспортом или работать с другими механизмами.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат закапывать в пораженный глаз по 2–3 капли 5–6 раз в сутки. Курс лечения определяет врач индивидуально, в среднем составляет 7–10 дней. Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывать в каждый глаз по 2 капли препарата непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 часа.

Препарат в данной лекарственной форме (30% раствор) применяется только для профилактики бленнореи у новорожденных.

Передозировка

Наблюдается значительное раздражение слизистой оболочки глаза; в таких случаях следует немедленно прекратить применение препарата. При необходимости назначать симптоматическое лечение.

Побочные реакции

В отдельных случаях возможно раздражение тканей глаза (покраснение, зуд, отек век, жжение).

Срок годности

После раскрытия флакона — 20 суток.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре от 2 до 8 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл 30% раствора во флаконе пластиковом. По 1 флакону в картонной пачке.

Категория отпуска.

Производитель

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятильности

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector