Akson-med-med.ru

Аксон Мед Мед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как использовать мазь Левомеколь

ЛЕВОМЕКОЛЬ

допоміжні речовини: поліетиленгліколь 400, поліетиленгліколь 1500.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості:мазь білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору, однорідної консистенції.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що сприяють загоюванню (рубцюванню) ран. Код АТС D03А Х.

Фармаколог ічні властивості.

Комбінований препарат для місцевого застосування з антимікробною, репаративною та протизапальною дією. Хлорамфенікол, що входить до складу препарату, чинить антимікробну дію, механізм якої повʼязаний з порушенням синтезу білків мікроорганізмів. Діє бактеріостатично, активний щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (стафілокок, стрептокок, синьогнійна і кишкова палички). Метилурацил прискорює процеси клітинної регенерації, сприяє рубцюванню ран та чинить протизапальну дію.

Поліетиленоксидна основа адсорбує рановий ексудат, потенціює активність лікарських речовин. Препарат легко проникає у тканини без пошкодження біологічних мембран, однак ступінь системного всмоктування після застосування препарату на шкіру, рани та слизові оболонки невідомий.

Клінічні характеристики

Показання.

Лікування гнійних ран (інфікованих змішаною мікробною флорою) у першій фазі ранового процесу, трофічних виразок, пролежнів, інфікованих опіків, фурункулів, карбункулів.

Протипоказання.

· Підвищена чутливість до діючих речовин або до інших компонентів препарату;

· псоріаз, екзема, грибкові ураження шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Небажано одночасно застосовувати з препаратами, що пригнічують кровотворення:сульфаніламідами, цитостатиками, похідними піразоліну;здифенілом, барбітуратами, етанолом.

Одночасне застосування препарату зеритроміцином, олеандоміцином, ністатином та леворином підвищує антибактеріальну активність лініменту, а зсолями бензилпеніциліну – знижує.

Особливості застосування.

Застосування антибактеріальних засобів для зовнішнього застосування може призводити до сенсибілізації шкіри, що супроводжується розвитком реакцій підвищеної чутливості при подальшому застосуванні цього препарату зовнішньо або у вигляді лікарської форми системної дії.

При наявності гною або некротичних мас антибактеріальна дія препарату зберігається. Не допускати попадання мазі на слизову оболонку очей.

При тривалому (довше 1 місяця) застосуванні препарату необхідно здійснювати контроль стану периферичної картини крові.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю виправдане лише в тому випадку, коли передбачувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Левомеколь призначений для зовнішнього застосування дорослим та дітям віком від 3 років. Маззю просочувати стерильні марлеві серветки, якими слід заповнити рану. Можливе введення мазі у гнійні порожнини через катетер (дренажну трубку) за допомогою шприца. У таких випадках Левомеколь попередньо підігрівати до 35-36 °С. Перевʼязки виконувати щодня до повного очищення ран від гнійно-некротичних мас і до початку їх грануляції. При великій площі ранових поверхонь добова доза мазі у перерахуванні на хлорамфенікол не повинна перевищувати 3 г.

Мазь застосовувати з першої доби ушкодження упродовж 4 днів. Гіперосмолярну мазь Левомеколь не рекомендують застосовувати тривалий час, тому що вона здатна спричинити осмотичний шок у непошкоджених клітинах. На 5-7 добу лікування рекомендується замінити мазь на препарати, що відновлюють цілісність пошкодженої тканини.

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування.

Про передозування препарату повідомлень не було. Проте тривале (понад 5-7 діб) зовнішнє застосування часто призводить до контактної сенсибілізації, яка супроводжується розвитком реакцій підвищеної чутливості при наступному застосуванні препарату зовнішньо або у вигляді лікарських форм для системного застосування. При застосуванні Левомеколю згідно з наведеними рекомендаціями передозування неможливе. Терапія симптоматична.

Побічніреакції

Можливі алергічні реакції (шкірні висипи), дерматити, відчуття печіння, свербіж, місцевий набряк, гіперемія, ангіоневротичний набряк, кропивʼянка; можлива загальна слабкість. У таких випадках застосування мазі необхідно припинити.

Термінпридатності. 2 роки.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 30 г або по 40 г у тубі, 1 туба в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності .

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17.

по медицинскому применению лекарственного средства

( Laevomecol)

Состав:

действующие вещества: 1 г препарата содержит: хлорамфеникол (в пересчете на 100 % сухое вещество) 7,5 мг, 6-метилурацил (в пересчете на 100 % сухое вещество) 40 мг;

вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 400, полиэтиленгликоль 1500.

Лекарственная форма. Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты, способствующие заживлению (рубцеванию) ран.

Код АТ Х D03А Х.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Комбинированный препарат для местного применения с антимикробным, репаративным и противовоспалительным действием. Хлорамфеникол, входящий в состав препарата, оказывает антимикробное действие, механизм которого связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Действует бактериостатически, активный относительно грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококк, стрептококк, синегнойная и кишечная палочки). Метилурацил ускоряет процессы клеточной регенерации, способствует рубцеванию ран и оказывает противовоспалительное действие.

Полиэтиленоксидная основа адсорбирует раневой экссудат, потенцирует активность лекарственных веществ. Препарат легко проникает в ткани без повреждения биологических мембран, однако степень системного всасывания после применения препарата на кожу, раны и слизистые оболочки неизвестна.

Фармакокинетика.

Клинические характеристики.

Показания.

Лечение гнойных ран (инфицированных смешанной микробной флорой) в первой фазе раневого процесса, трофических язв, пролежней, инфицированных ожогов, фурункулов, карбункулов.

Противопоказания.

· Повышенная чувствительность к действующим веществам или к другим компонентам препарата;

· псориаз, экзема, грибковые поражения кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Нежелательно одновременное применение с препаратами, которые угнетают кроветворение:сульфаниламидами, цитостатиками, производными пиразолина; сдифенилом, барбитуратами, этанолом

Одновременное применение препарата сэритромицином, олеандромицином, нистатином и леворином повышает антибактериальную активность линимента, а ссолями бензилпенициллина – снижает.

Особенности применения.

Применение антибактериальных средств для наружного применения может приводить к сенсибилизации кожи, что сопровождается развитием реакций повышенной чувствительности при дальнейшем применении данного препарата наружно или в виде лекарственной формы системного действия.

При наличии гноя или некротических масс антибактериальное действие препарата сохраняется. Не допускать попадания мази на слизистую оболочку глаз.

При длительном (дольше 1 месяца) применении препарата необходимо осуществлять контроль состояния периферической картины крови.

Читать еще:  Какие бывают болезни ушей у взрослых?

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства.

Применение в период беременности или кормлени я груд ью.

Применение препарата в период беременности или кормления грудью оправдано лишь в том случае, если ожидаемая польза для матери, превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Способ применения и дозы.

Левомеколь предназначен для наружного применения взрослым и детям с 3 лет. Мазью пропитывать стерильные марлевые салфетки, которыми следует заполнить рану. Возможно введение мази в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этих случаях Левомеколь предварительно подогревать до 35-36 °С. Перевязки выполнять ежедневно до полного очищения ран от гнойно-некротических масс и до начала их грануляции. При большой площади раневых поверхностей суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г.

Мазь применять с первых суток повреждения в течение 4 дней. Гиперосмолярную мазь Левомеколь не рекомендуют применять долгое время, потому что она способна вызвать осмотический шок в неповрежденных клетках. На 5-7 сутки лечения рекомендуется поменять мазь на препараты, которые восстанавливают целостность поврежденной ткани.

Препарат применять детям с 3 лет.

Передозировка.

О передозировке препарата сообщений не было. Тем не менее длительное (более 5-7 дней) наружное применение часто приводит к контактной сенсибилизации, которая сопровождается развитием реакций повышенной чувствительности при следующем применении препарата наружно или в виде лекарственных форм для системного применения. При применении Левомеколя согласно приведенным рекомендациям передозировка невозможна. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции.

Возможны аллергические реакции (кожные высыпания), дерматиты, ощущение жжения, зуд, местный отек, гиперемия, ангионевротический отек, крапивница; возможна общая слабость. В таких случаях применение мази следует прекратить.

Срок годности.2 года.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре от 8 ºС до 15 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 30 г или по 40 г в тубе, 1 туба в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель.

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.

На сайті наведено виключно офіційні оновлені інструкції без перекладів та скорочень.

Інформація про лікарські засоби представлена на сайті для ознайомлення, не є приводом для самолікування та не є рекламою лікарських засобів.

Важливо! До кожного лікарського засобу, який ви купуєте, обов’язково має додаватися інструкція про застосування лікарського засобу.

Тримайте всі інструкції до препаратів Домашньої аптечки під рукою – завантажуйте мобільний додаток Ліки Контроль БЕЗКОШТОВНО

Левомеколь мазь 40г туба

Левомеколь мазь 40г туба

Гнойные раны (в т. ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойнонекротической) фазе раневого процесса.

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

Легко проникает в глубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации. В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола проходит более медленно, чем у взрослых).

Применение при беременности

Применение при беременности возможно только в случае, если польза для матери превышает риск для плода.
В период лактации следует либо прекратить применение препарата, либо кормление грудью.

 • Местно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану.
 • Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36°С.
 • Перевязки производят ежедневно, один раз в день, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.
 • При больших раневых поверхностях суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г.
 • Длительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания.

Состав на 1 г препарата:
Действующие вещества — диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) — 40 мг, хлорамфеникол — 7,5 мг.
Вспомогательные вещества — макрогол-1500 — 190,5 мг, макрогол-400 — 762 мг.

Владелец регистрационного удостоверения

Лекарственный препарат — Левомеколь (Levomecol)

Мазь для наружного применения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

1 г хлорамфеникол 7.5 мг диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) 40 мг

Вспомогательные вещества: макрогол 1500 — 190.5 мг, макрогол 400 — 762 мг.

30 г — тубы алюминиевые (1) — пачки картонные.
40 г — тубы алюминиевые (1) — пачки картонные.
50 г — тубы алюминиевые (1) — пачки картонные.
30 г — тубы полиэтиленовые ламинатные (1) — пачки картонные.
40 г — тубы полиэтиленовые ламинатные (1) — пачки картонные.
50 г — тубы полиэтиленовые ламинатные (1) — пачки картонные.

Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Противопоказания к применению

Детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола происходит более медленно, чем у взрослых); повышенная чувствительность к компонентам комбинации.

Беременность, период лактации (грудное вскармливание).

Комбинированное лекарственное средство для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

Легко проникает в глубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации.

В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется. Диоксометилтетрагидропиримидин, нормализуя нуклеиновый обмен, стимулирует процессы регенераци в ранах, рост и грануляционное созревание ткани, эпителизацию, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) действие.

Местно. Лекарственным средством пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца.

Аллергические реакции: кожные высыпания.

При нанесении на обширные участки кожи и длительных курсах лечения, необходимо проводить клинический анализ крови.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ограничения при беременности — Противопоказано. Ограничения при кормлении грудью — Противопоказано.

Применение при беременности возможно в случае, если польза для матери превышает риск для плода.

В период лактации следует либо прекратить применение лекарственного средства, либо кормление грудью.

Применение у детей

Читать еще:  Как лечить шишку за ухом и на мочке?

Ограничения для детей — Противопоказано.

Применение противопоказано у детей до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола происходит более медленно, чем у взрослых).

Левомеколь аналоги и цены

допоміжні речовини: поліетиленгліколь 400, поліетиленгліколь 1500.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що сприяють загоюванню (рубцюванню) ран. Код АТС D03А Х.

Комбінований препарат для місцевого застосування з антимікробною, репаративною та протизапальною дією. Хлорамфенікол (левоміцетин), що входить до складу препарату, чинить антимікробну дію, механізм якої пов’язаний з порушенням синтезу білків мікроорганізмів. Діє бактеріостатично, активний щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (стафілокок, стрептокок, синьогнійна і кишкова палички). Метилурацил прискорює процеси клітинної регенерації, сприяє рубцюванню ран та чинить протизапальну дію.

Поліетиленоксидна основа адсорбує рановий ексудат, потенціює активність лікарських речовин. Препарат легко проникає у тканини без пошкодження біологічних мембран, однак ступінь системного всмоктування після застосування препарату на шкіру, рани та слизові оболонки невідомий.

Показання для застосування.

Лікування гнійних ран (інфікованих змішаною мікробною флорою) у першій фазі ранового процесу, трофічні виразки, пролежні, інфіковані опіки, фурункули, карбункули.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату; псоріаз, екзема, грибкові ураження шкіри.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Використання антибактеріальних засобів для зовнішнього застосування може призводити до сенсибілізації шкіри, що супроводжується розвитком реакцій підвищеної чутливості при подальшому застосуванні цього препарату зовнішньо або у вигляді лікарської форми системної дії.

При наявності гною або некротичних мас антибактеріальна дія препарату зберігається. Не допускати попадання мазі на слизову оболонку очей.

При тривалому (довше 1 місяця) застосуванні препарату необхідно здійснювати контроль стану периферичної картини крові.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю виправдане лише в тому випадку, коли передбачувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Спосіб застосування та дози.

Левомеколь призначений для зовнішнього застосування дорослим та дітям віком від 3 років. Маззю просочувати стерильні марлеві серветки, якими слід заповнити рану. Можливе введення мазі у гнійні порожнини через катетер (дренажну трубку) за допомогою шприца. У таких випадках Левомеколь попередньо підігрівати до 35-36 °С. Перев’язки виконувати щодня до повного очищення ран від гнійно-некротичних мас і до початку їх грануляції. При великій площі ранових поверхонь добова доза мазі у перерахуванні на хлорамфенікол (левоміцетин) не повинна перевищувати 3 г.

Мазь застосовувати з першої доби ушкодження упродовж 4 днів. Гіперосмолярну мазь Левомеколь не рекомендується застосовувати тривалий час, тому що вона здатна спричинити осмотичний шок у непошкоджених клітинах. На 5-7 добу лікування рекомендується змінити мазь на препарати, що відновлюють цілісність пошкодженої тканини.

Передозування.

Тривале (понад 5-7 діб) зовнішнє застосування часто призводить до контактної сенсибілізації, яка супроводжується розвитком реакцій підвищеної чутливості при наступному застосуванні препарату зовнішньо або у вигляді лікарських форм для системного застосування. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції,у т.ч. шкірні висипання, дерматити, відчуття печіння, свербіж, місцевий набряк, гіперемія, ангіоневротичний набряк, кропив’янка. У таких випадках застосування мазі необхідно припинити та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Небажане одночасне застосування з препаратами, що пригнічують кровотворення (сульфаніламідами, цитостатиками, похідними піразоліну).

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, не допускати заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

По 25 г у контейнерах або по 30 г або по 40 г у тубах у пачці або без пачки.

Современные методики в лечении анальной трещины

Анальная трещина (или трещина анального прохода или фиссура) представляет собой спонтанно возникающий линейный или повреждение слизистой оболочки анального канала прямой кишки и является одним из самых распространенных проктологических заболеваний.

Различают острую и хроническую стадии заболевания.

Острая анальная трещина при отсутствии лечения с момента первого эпизода болевого синдрома более трех месяцев, как правило, переходит в хроническую форму. При хронической анальной трещине, слизистая по краям утолщается, формируются наружные (кожные) и внутренние (фиброзный полип анального канала) сторожевые бугорки и медикаментозного лечения уже недостаточно.

986.jpg

Причины анальной трещины

 • недостаточное употребление , жирная богатая углеводами пища, острая пища и злоупотребление алкоголем
 • запоры или диарея
 • беременность и роды
 • занятия определенными видами спорта (велосипедный спорт)
 • механическое повреждение слизистой прямой кишки (в том числе при занятиях анальным сексом)
 • острый геморрой, криптит и другие проктологические заболевания
 • тяжелый физический труд

Трещина: симптомы и признаки

 • боли в области заднего прохода вовремя и после дефекации
 • выделения крови во время дефекации в виде помарок на стуле и туалетной бумаге
 • спазм внутреннего сфинктера
 • чувство дискомфорта, зуда, жжения в анальной области

Обратите внимание

Такие симптомы, как боль и кровь при дефекации, могут так же свидетельствовать о наличии онкологического процесса. Поэтому не занимайтесь самолечением, а вовремя обратитесь к врачу. При неадекватном лечении анальной трещины, возможно развитие осложнений таких как парапроктит – острое или хроническое воспаление клетчатки. Парапроктит – одно из самых частых проктологических заболеваний (20-40 % всех болезней прямой кишки).
Своевременно начав лечение в нашем центре, можно обойтись малоинвазивными консервативными методами без боли и дискомфорта.

Как проходит лечение анальной трещины в «GRAND MEDICA»?

Для диагностики геморроя на первичной консультации врач колопроктолог проводит визуальный осмотр, пальцевое обследование, аноскопию и по показаниям ректороманоскопию (безболезненные инструментальные исследования). Анальная трещина – это разрыв кожи вокруг заднего прохода. Это общая проблема, которая может вызвать сильную боль, особенно после акта дефекации. Такое состояние связано со спазмом внутреннего анального сфинктера. Спазм уменьшает приток крови к зоне повреждения и мешает заживлению. Цель лечения – разорвать этот патологический цикл и ускорить заживление.

Читать еще:  Как убрать из уха серную пробку?

Консервативное лечение

Оперативное лечение эффективно для лечения анальных трещин, но оно назначается обычно пациентам, которым не помогли нехирургические методики лечения. Альтернативой хирургическому лечению могут быть слабительные, мази, инъекции ботулотоксина, питание с большим количеством клетчатки и большее употребление воды. Первично для лечения анальных трещин используют мази для расслабления анального сфинктера и уменьшения боли, таким образом способствуя заживлению. Однако, для некоторых людей применение мазей неудобно и стеснительно, а у некоторых пациентов развивается головная боль порой такая сильная, что это является причиной для прекращения лечения мазями.

Химическая сфинктеротомия (инъекция ботулотоксина)

Выполнение инъекции ботулотоксина в мышцу анального сфинктера расслабляет мышцу в достаточной мере для предотвращения спазма и боли, приводит к заживлению трещины. Данная процедура выполняется под аппликационной анестезией, в рамках амбулаторной помощи. Главное преимущество применения инъекции ботулотоксина это возможность избежать боковой сфинктеротомии (рассечения сфинктера), при которой рассекается часть боковых волокон мышцы сфинктера; у этой процедуры очень маленький риск постоянного недержания. Большинству пациентов становится лучше после инъекции ботулотоксина. Очень редко, но некоторым пациентам необходима повторная инъекция ботулотоксина через 2-3 месяца.

Латеральная сфинктеротомия

Сфинктеротомия обозначает рассечение сфинктера. Операция выполняется под общей анестезией. Врачом будет сделан небольшой разрез на коже недалеко от заднего прохода. Затем он перережет нижнюю часть мышцы внутреннего сфинктера. Это ослабит спазм, улучшит кровообращение для заживления трещины Перерезание сфинктера создает постоянный эффект, и одним из рисков этой процедуры является ослабление силы мышцы. Именно поэтому у части пациентов развивается потеря контроля, что проявляется как недержание газов или просачивание кала.

Иссечение трещины

 • Наличие высокого риска развития анального недержания после сфинктеротомии;
 • Разрывы промежности во время родов у женщин;
 • Клинические признаки опущения тазового дна;
 • Возраст старше 60 лет;
 • Наличие выпадающего внутреннего сторожевого бугорка;

После выписки из стационара

Для быстрейшего заживления вы должны соблюдать постельный режим первые несколько дней, ходить как можно меньше. Рана может заживать в течение нескольких недель, поэтому нужно будет носить прокладку. Регулярные упражнения помогут вам быстрее вернуться к привычной активности. Надо спросить у врачей: какими упражнениями заниматься и когда начинать их делать. Выздоровление после операции очень индивидуально. Кто-то ощущает сильную боль и отечность, а у кого- то этот дискомфорт минимален. Проконсультируйтесь на счет обезболивающих и слабительных, чтобы не допустить запора.

Любая боль, вызванная трещиной, должна проходить быстро. Обычно возврат к работе происходит в течение нескольких дней, в зависимости от вашего рода деятельности.

Если вдруг к несчастью, вы ощущаете сильную боль в животе или у вас сильное кровотечение, пожалуйста, немедленно обратитесь в клинику по телефону 8 (3843) 99-40-40 или на станцию скорой помощи, обязательно уведомив их, что вам была сделана операция.

В послеоперационном периоде до момента заживления ран, пациентам требуется производить регулярную санацию анальной области с использованием сидячих ванночек со слабым раствором перманганата калия или ромашки Выполнять ежедневные перевязки с использованием мазевых основ (которые Вам индивидуально подберет наш специалист), обладающих противовоспалительным и ранозаживляющим действием.

Необходим еженедельный врачебный контроль за течением раневого процесса до полного заживления ран На период заживления ран требуется соблюдение диеты богатой растительной клетчаткой, прием пищевых волокон (как вариант препараты семян подорожника) для смягчения стула.

Диета № 3 по М. И. Певзнеру

Технология приготовления: пищу готовят в основном неизмельченной, варят в воде или на пару, запекают.Овощи и плоды употребляют как в сыром, так и в вареном виде. Еда преимущественно должна состоять из овощей, свежих и сушеных плодов, хлебопродуктов, круп, кисломолочных напитков.

Разрешаются:

Хлеб – пшеничный из муки грубого помола: «докторский», «здоровье», хрустящие хлебцы (размоченные), ржаной. Печенье сухое, несдобная выпечка.

Супы – преимущественно из овощей на мясном бульоне, холодные фруктовые и овощные супы, борщи, свекольники, щи из свежей капусты.

Мясо и птица – нежирные сорта различных видов мяса, курица, индейка вареные или запеченные, куском или рубленые. Сосиски молочные.

Рыба – нежирные виды, отварная или запеченная; блюда из морских продуктов.

Блюда и гарниры из овощей – различные виды овощей и зелени, некислая квашеная капуста, особенно рекомендуется свекла. Блюда и гарниры из муки, крупы, бобовых, рассыпчатые и полувязкие каши, пудинги, запеканки. Макаронные изделия, отварные и в виде запеканок, особенно рекомендуются блюда из гречневой крупы. Из бобовых: зеленый горошек, соевый творог.

Яйца – не более одного яйца в день, лучше добавлять в блюда.

Фрукты, ягоды, сладкие блюда и сахаристые продукты – особенно рекомендуются дыни, слива, инжир, абрикосы, чернослив, сахар, варенье, особенно рябиновое, мед, компоты (особенно из ревеня), муссы, фруктовые конфеты.

Молоко, молочные продукты и блюда из них – молоко (при переносимости – сладкое), сметана, творог, простокваша, одно- и двухдневный кефир, ацидофильное молоко, сыры.

Соусы и пряности – молочные, сметанные на овощном отваре, фруктово-ягодные подливки.

Жиры – масло сливочное, растительные масла из блюд.

Закуски – салаты из сырых овощей, винегреты с растительным маслом, икра овощная, фруктовые салаты, сыр неострый, ветчина нежирная, сельдь вымоченная, мясо и рыба заливные.

Напитки – чай, кофе из заменителей, отвар из шиповника и пшеничных отрубей, соки фруктовые и овощные (из слив, абрикосов, моркови, томатов).

Запрещаются:

Хлеб из муки высших сортов, слоеное и сдобное тесто, жирные сорта мяса и рыбы, утка, гусь, копчености из мяса и рыбы,консервы рыбные и мясные, (рис и манную крупу ограничить), редька,редис, чеснок, лук, репа, грибы, кисель, черника, айва, кизил, шоколад изделия с кремом, острые и жирные соусы, хрен, горчица, перец, какао, черный кофе, крепкий чай, животные и кулинарные жиры, алкогольные напитки.

22-38.jpg

Колопроктологическая служба клиники располагает самым современным оборудованием и технологиями для диагностики и лечения большого спектра заболеваний толстой и прямой кишки.

Запишитесь на прием к проктологу по телефону 8 (3843) 99-40-40 или оставьте заявку на сайте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector